Apie mus

Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri yra teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku, sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Pirmosios medicinos pagalbos teikime yra svarbiausia tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ar kitokias priemones bei medžiagas iki nukentėjusiam ar pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba.


Daugiau