Apie musKauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties medikai 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę pasiruošę ir teikia skubią ir būtinąją medicininę pagalbą mūsų rajono gyventojams ir svečiams.

Pritaikydami mokslą, praktiką, naujausias medicinines priemones, aparatūrą bei GMP automobilius, reaguojame į pagalbos skambučius.

Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas mokymuose, kursuose suteikia galimybę mūsų pacientui gauti greitą, kokybišką skubios medicininės pagalbos paslaugą.

Šiuo metu skubią ir būtinąją medicininę pagalbą teikia 7 gydytojai, 20 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistų, 19 vairuotojų - paramedikų, 8 GMP automobilio vairuotojai. (2021-07-01)                                 

Įstaigos vizija - nuolat tobulėjanti, atsinaujinanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti Europos Sąjungos standartus bei PSO rekomendacijas,  taikant  pažangiausias moksliškai pagrįstas technologijas ir medikamentus.

Įstaigos misija -  teikti tik kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas sergantiems ar sužeistiems asmenims įvykio vietoje bei saugiai juos nugabenti į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) skubios pagalbos skyrių arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.  
 
Įstaigoje nuolat įgyvendinama Įstaigos kokybės politika, kurios pagrindinis uždavinys - teikti pacientams prieinamą, savalaikę, lygiateisišką, pilnavertę, efektyvią, patikimą ir saugią, kokybės standartus atitinkančią greitosios medicinos pagalbos paslaugą. Kokybiškas šios politikos įgyvendinimas apima profesines ir administracines paslaugas.

Kokybės politikos įgyvendinimo efektyvumas yra neatsiejamas nuo įstaigoje periodiškai atliekamo jos veiklos vertinimo. Tik veiklos vertinimas objektyviai parodo įstaigos veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę.

 

Užpildę ir pateikę užklausos formą, Jūs sutinkate, kad perduodate mums tvarkyti Jūsų formoje pateikiamus asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų sutikimas galios 1 metus. Savo sutikimą galite atšaukti el. paštu info@kaunorajonogreitoji.lt.Susisiekite


Aš ne robotas