Apie mus

VYKSTA ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS

Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties medikai 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę pasiruošę ir teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas mūsų rajono gyventojams ir svečiams.

Pritaikydami mokslą, praktiką, naujausias medicinines priemones, aparatūrą bei GMP automobilius, reaguojame į pagalbos skambučius.

Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, dalyvavimas mokymuose, kursuose suteikia galimybę mūsų pacientui gauti greitą, kokybišką greitosios medicinos pagalbos paslaugą.

Šiuo metu greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikia 8 gydytojai, 23 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai, 26 vairuotojai - paramedikai, 4 GMP automobilio vairuotojai. (2023-04-03)                                 

Įstaigos vizija - nuolat tobulėjanti, atsinaujinanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti Europos Sąjungos standartus bei PSO rekomendacijas,  taikant  pažangiausias moksliškai pagrįstas technologijas ir medikamentus.

Įstaigos misija -  teikti tik kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas sergantiems ar sužeistiems asmenims įvykio vietoje bei saugiai juos nugabenti į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) skubios pagalbos skyrių arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.  
 
Įstaigoje nuolat įgyvendinama Įstaigos kokybės politika, kurios pagrindinis uždavinys - teikti pacientams prieinamą, savalaikę, lygiateisišką, pilnavertę, efektyvią, patikimą ir saugią, kokybės standartus atitinkančią greitosios medicinos pagalbos paslaugą. Kokybiškas šios politikos įgyvendinimas apima profesines ir administracines paslaugas.

Kokybės politikos įgyvendinimo efektyvumas yra neatsiejamas nuo įstaigoje periodiškai atliekamo jos veiklos vertinimo. Nuolatinis veiklos vertinimas objektyviai parodo įstaigos veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę.

 

Užpildę ir pateikę užklausos formą, Jūs sutinkate, kad perduodate mums tvarkyti Jūsų formoje pateikiamus asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų sutikimas galios 1 metus. Savo sutikimą galite atšaukti el. paštu info@kaunorajonogreitoji.lt.Susisiekite