Korupcijos prevencija

VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus periodiškai rengia įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei nuolat teikia ataskaitas apie Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą įstaigoje.

Detali informacija apie įstaigoje vykdomą Korupcijos prevencijos veiklą skiltyje Svarbi informacija.


Vadovo kreipimasis į pacientus žodžiu (video)

Vadovo kreipimasis į pacientus raštu
 Susisiekite


Aš ne robotas