Kūrimosi ir vystymosi istorija


1950 metais  tarp kitų administracinių vienetų veikė  Panemunės ir Vilijampolės rajonai. Jau 1950 metais liepos mėnesį  į greitąją pagalbą buvo priimti pirmieji darbuotojai. Taigi, pirmasis įstaigos pavadinimas buvo Panemunės tarprajoninė greitoji pagalba.
Tik po 5 metų, 1955 metais vykdant administracinę reformą, Panemunės rajonas panaikintas.  Tada 16 apylinkių ir Kačerginė prijungta prie Vilijampolės rajono ir šis pavadintas Kauno rajonu.
1950-1981 m. Rajono GMP buvo įsikūrusi Kaune, R. Armijos prospekte Nr. 106.
Labai negausūs archyviniai dokumentai ir nuotraukos iliustruoja GMP darbą, jos vystymąsi.
1950.07.01-1961.02.21 (beveik 11 metų) Pirmoji greitosios gydytoja ir pirmoji vyr. gydytoja buvo Genovaitė Kalinauskaitė - Šidagienė (nuotrauka kairėje).
Tais metais ji ir buvo vienintelė greitosios gydytoja. Jau 1950 m. gruodį LTSR SA ministrui buvo pateiktas prašymas, siekiant užtikrinti nuolatinį gyventojų aptarnavimą Panemunės rajone, skirti papildomai gydytojų.
O 1951m. greitosios pagalbos darbo užtikrinimui numatyta išvystyti tarprajoninės greitosios pagalbos etatus iki tipinių etatų normų. Numatyta, kad vienai mašinai turi būti skirta 4,7 gydytojo etatų.  Taip prasidėjo greitosios medicinos pagalbos veikla ir tolimesnis vystymasis.
Nuo 1954m. pastačius rajoninę ligoninę Garliavoje, GMP tapo jos padaliniu.
1960-1970m. įsteigtos GMP pastotės.
1964.01.16-1981.05.20 (13 metų) įstaigos vadovu dirbo gydytojas Juozas Kazlauskas (nuotraukoje – dešinėje).
Į Pakraščio gt. GMP kartu su administracija persikėlė 1981m.
1981-1995.05.07 (14 metų) įstaigai vadovavo gydytojas Antanas Jasionis (nuotraukoje – stovi viduryje, mėlynu švarku

1995.05.08 - 2003.01.20 (beveik 8 metai) įstaigos vadovas - vyr. gydytojas Remigijus Laužikas (nuotraukoje – viduryje).Gyd. R. Laužiką visi prisimename kaip vieną pirmųjų vadovų, sukūrusių įstaigai kompiuterinės apskaitos sistemą statistiniams duomenims rinkti, kuri, nuolat tobulinama veikia ir šiandien.
Nuo 1997.10 mėn. iki 2001.03.01 Kauno rajono GMPS buvo Pakaunės PSPC sudėtyje.
2000 m. gruodį Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta siūlymui reorganizuoti Pakaunės PSPC, vietoje jo padalinio – Greitosios medicinos pagalbos stoties įsteigiant savarankišką sveikatos priežiūros viešąją įstaigą Kauno rajono Greitosios medicinos pagalbos stotį.
Nuo 2001.03.01 mūsų įstaiga – SAVARANKIŠKA.
Neilgai trukus prasidėjo visiems įtemptas privatizacijos laikotarpis. Žmonėms buvo neramu dėl ateities, darbo. Tačiau laikas bėgo ir šiuo metu Kauno rajono gyventojus aptarnaujame kartu  su UAB „Tavo viltis“.
2004.02.02-2008.03.07 (4 metai) įstaigos vadovas - vyr. gydytojas Algirdas Šepetys (nuotraukoje – viduryje).

Gyd. A. Šepečio didelis indėlis gerinant darbo ir buities sąlygas.
Nuo 2008.03.12 įstaigai vadovauja l.e.p. vyr. gydytoja Nelita Gudžiūnaitė-Bybartienė, o nuo  2009.02.09   po laimėto konkurso - vyr. gydytoja. 

Šiuo metu turime pilnai sukomplektuotą med. įrangą, medikamentus, aprangą darbuotojams, pastoviai atnaujinamas automobilių parkas.  Jau keletą metų dalyvaujam  naujos kartos praktiniuose mokymuose, projektuose, intensyviai keliam kvalifikaciją.
Kasmet dalyvaujame   Lietuvos ir tarptautinėse GMP žaidynėse.  Šios žaidynės padeda tobulinti praktinius GMP personalo įgūdžius, gerina GMP paslaugų kokybę ir efektyvumą.
GMP tarnyba yra Lietuvos medicinos priekinis frontas, kuriame sunkiausiomis, neprognozuojamomis sąlygomis dirba atsidavę profesionalai. Visuomenės saugumas priklauso nuo gerai koordinuoto ir kokybiškai atliekamo trijų tarnybų darbo - greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės - gelbėjimo tarnybos ir policijos. Kiekvienam iš mūsų bet kada gali jų prireikti. Esame suinteresuoti, kad greitoji medicinos pagalba būtų kokybiška ir prieinama visiems Kauno rajono žmonėms ir atvykusiems.


Galerija