Mokamos paslaugos


MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarką VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotyje nustato vyr. gydytojo (direktoriaus) 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VK-35 patvirtintas "Mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų tvarkos aprašas", parengtas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" aktualia redakcija.

VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis teikia šias mokamas paslaugas:

1. Pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

Pagal įstaigoje patvirtintas mokamų GMP paslaugų teikimo kainas VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties brigada gali atlikti mokamą paciento pervežimą. Paslaugos užsakovas turi pateikti prašymą ir garantuoti paslaugos apmokėjimą.

Šios GMP paslaugos teikimo kainos:

  • Kauno rajono ribose 1 valandos kaina 30,00 Eur ir nuvažiuoto 1 km. kaina 0,50 Eur
  • Jei paciento pervežimas numatytas į kito rajono ar miesto teritoriją paslaugos teikimas sprendžiamas individualiai VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties administracijoje.

2. Budėjimas įvairiuose sporto bei kituose renginiuose.

Pagal įstaigoje patvirtintas mokamų GMP paslaugų teikimo kainas VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties brigados gali budėti įvairiuose sporto bei kituose renginiuose. Paslaugos užsakovas turi pateikti prašymą ir garantuoti paslaugos apmokėjimą.

Šios GMP paslaugos teikimo kainos:

  • 1 val. medicinos paslaugos kaina dienos metu – 35,00 Eur
  • Už kiekvieną pravažiuotą kilometrą – 0,60 Eur
  • Už medicinos paslaugos teikimą nakties valandomis, švenčių dienomis bei kitais atvejais (didelės apimties renginys, įvertinti rizikos veiksniai) - budėjimo renginyje kaina sutartinė.

3.  Ilgalaikiam mokamų pacientų transportavimo paslaugų teikimui su užsakovais sudaromos pacientų pervežimo VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos automobiliais, mokamų paslaugų sutartys.

 

Informacija atnaujinta 2019-03-12Susisiekite


Aš ne robotas