Mokamos paslaugos


MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarką VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotyje nustato vyr. gydytojo (direktoriaus) 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VK-35 patvirtintas "Mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų tvarkos aprašas", parengtas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" aktualia redakcija.

VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis teikia šias mokamas GMP paslaugas:

1. Pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

Pagal įstaigoje patvirtintas mokamų GMP paslaugų teikimo kainas nuo 2022-04-01 VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo brigada B tipo automobiliu gali atlikti mokamą paciento pervežimą. Paslaugos užsakovas turi pateikti p r a š y m ą   el. paštu info@kaunorajonogreitoji.lt ir garantuoti paslaugos apmokėjimą.

Šios GMP paslaugos teikimo kainos:

  • 1 valandos GMP paslaugos kaina Kauno rajono ribose - 45,00 Eur
  • Už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą -  0,60 Eur
  • Jei paciento pervežimas numatytas į kito rajono ar miesto teritoriją paslaugos suteikimo galimybė vertinama individualiai. 

Už suteiktą mokamą GMP paslaugą atsiskaitoma grynaisiais pinigais, išrašant pinigų priėmimo kvitą. Jei paslaugos užsakovas dėl GMP paslaugų suteikimo kreipiasi iš anksto tiesiogiai į Įstaigą, už mokamas GMP paslaugas galima atsiskaityti Įstaigoje iš anksto.

2. Budėjimas įvairiuose sporto bei kituose renginiuose.

Pagal įstaigoje patvirtintas mokamų GMP paslaugų teikimo kainas nuo 2022-04-01 VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo brigada B tipo automobiliu gali budėti įvairiuose sporto bei kituose renginiuose. Paslaugos užsakovas turi pateikti  p r a š y m ą  el.paštu info@kaunorajonogreitoji.lt ir garantuoti paslaugos apmokėjimą.

Šios GMP paslaugos teikimo kainos:

  • 1 val. GMP paslaugos kaina dienos metu – 45,00 Eur
  • Už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą – 0,60 Eur
  • Už GMP paslaugos teikimą nakties valandomis, švenčių dienomis bei kitais atvejais (didelės apimties renginys, įvertinti rizikos veiksniai) - budėjimo renginyje kaina sutartinė.

3.  Ilgalaikiam mokamų pacientų transportavimo paslaugų teikimui su užsakovais sudaromos pacientų pervežimo VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos automobiliais, mokamų paslaugų sutartys.

Šios GMP paslaugos teikimo kainos:

  • 1 val. GMP paslaugos kaina – 33,00 Eur
  • Už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą – 0,60 Eur

 

Informacija atnaujinta 2022-03-17

 

Užpildę ir pateikę užklausos formą, Jūs sutinkate, kad perduodate mums tvarkyti Jūsų formoje pateikiamus asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų sutikimas galios 1 metus. Savo sutikimą galite atšaukti el. paštu info@kaunorajonogreitoji.lt.

 Susisiekite