Mokamos paslaugos


MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis teikia mokamas pacientų transportavimo paslaugas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės. 
GMP paslaugos teikimo Kauno rajono ribose 1 valandos kaina 30.00 Eur ir nuvažiuoto 1 km. kaina 0.50 Eur. Jei paciento pervežimas numatytas į kito rajono ar miesto teritoriją paslaugos teikimas sprendžiamas individualiai VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties administracijoje.
Mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarką VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotyje nustato vyr. gydytojo (direktoriaus) 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VK-35 patvirtintas "Mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų tvarkos aprašas", parengtas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" aktualia redakcija.

I. Pagal įstaigoje patvirtintas mokamų GMP paslaugų teikimo kainas VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties brigados gali budėti įvairiuose sporto bei kituose renginiuose. Paslaugos užsakovas turi pateikti prašymą ir garantuoti paslaugos apmokėjimą.
 
II. Pagal įstaigoje patvirtintas mokamų GMP paslaugų teikimo kainas VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties brigada gali atlikti mokamą paciento pervežimą. Paslaugos užsakovas turi pateikti prašymą ir garantuoti paslaugos apmokėjimą.

III. Periodiškam mokamų pacientų transportavimo paslaugų teikimui su užsakovais sudaromos pacientų pervežimo VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos automobiliais, mokamų paslaugų sutartys.


Susisiekite


Aš ne robotas