Mūsų paslaugos

Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri yra teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku, sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Pirmosios medicinos pagalbos teikime yra svarbiausia tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ar kitokias priemones bei medžiagas iki nukentėjusiam ar pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba.

Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Kauno rajone esantiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, nepaisant lyties, amžiaus, tautybės, pilietybės, registracijos vietos.

Skubioji medicinos pagalba teikiama visą parą, švenčių ir poilsio dienomis.

VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis atlieka pacientų pervežimus į stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, jei pervežimo metu pacientui reikia teikti medicininę pagalbą arba jei paciento pervežimui reikalingas spec. transportas.

Taip pat esame pasirengę teikti pagalbą ekstremaliomis sąlygomis ar stichinių nelaimių atvejais.

Teikiame medicinos paslaugas Kauno rajone ir už jo ribų organizuojamuose renginiuose, sporto varžybose, šventėse.