2018 metų archyvas

Mūsų veikla 2017 metais

2018 03 15

2018 metų kovo 13 dieną Kauno rajono savivaldybėje įvyko VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties ataskaitinis susirinkimas, kuriame buvo pristatyti ir aptarti 2017 metų įstaigos veiklos rezultatai. Susirinkime dalyvavo Kauno rajono meras Valerijus  Makūnas bei savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė.
2017 metų įstaigos veiklos ataskaitą pristatė greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė Nelita Gudžiūnaitė - Bybartienė.
2017 m. įstaigoje dirbo 69 darbuotojai.
Per 2017 metus atlikti 17 422 kvietimai. Iš jų: 1840 kvietimai dėl nelaimingų atsitikimų; 14 283 – dėl ūmių susirgimų; 115 – gimdyvių pervežimai, 1184 – ligonių pervežimai.
2017 metais pasiektas 90,20 % operatyvumo rodiklis į skubius kvietimus, kuris rodo, kad Kauno rajono GMPS darbuotojai ir į atokiausius Kauno rajono kampelius pas pacientus atvyksta greitai ir laiku.
Per praėjusius metus iš esmės atnaujinta įstaigos interneto svetainė, nupirkti 2 nauji GMP automobiliai, atnaujinta medicininė aparatūra, didelis dėmesys skirtas korupcijos prevencijai.  
2017 metais įstaigos komandos dalyvavo tarptautinėse GMP žaidynėse Ukrainoje bei XI-osiose Lietuvos GMP žaidynėse Palangoje, kur pasiekė puikių rezultatų.
Ypatingas dėmesys atkreiptas į 2017 m. vasarą, kai Vilniaus oro uosto pakilimo tako rekonstrukcijos metu teko dirbti Kauno oro uoste, Karmėlavoje. Oro uoste skubi medicininė pagalba suteikta 38 pacientams.
Metų pabaigoje įstaigos darbuotojai dalyvavo Kraujo donorystės akcijoje „Kauno regionas gali“. Įstaiga išrinkta, kaip viena iš socialiai atsakingiausių ir daugiausiai kraujo paaukojusių įstaigų.
Kauno rajono savivaldybės meras – Valerijus Makūnas dėkojo darbuotojams, jog įstaigos profesionaliai teikiamų paslaugų dėka Kauno rajono gyventojai gali jaustis ramūs ir saugūs. Meras pasidžiaugė puikiais įstaigos rezultatais. Jis pabrėžė, jog įstaigos vykdoma veikla – geros vadybos pavyzdys ir palinkėjo darbuotojams išlikti tokiems,  į kuriuos gali lygiuotis kiti, taip pat  pažadėjo nelikti nuošalėje bei visomis išgalėmis prisidėti prie efektyvios įstaigos veiklos kūrimo.
Meras V. Makūnas ir vyr. gydytoja N. Gudžiūnaitė – Bybartienė už puikius darbo rezultatus 2017 metais įteikė padėkas darbuotojams, kurių darbo rezultatai, atsižvelgiant į įstaigos/posto vidurkį bei palyginus jį su darbuotojo rezultatais pagal operatyvumo, intensyvumo, kvietimų skaičiaus bei nuvažiuotų kilometrų kriterijus, buvo geriausi.