2022 metai

Ne - smurtui prieš medikus!

2022 10 25

Tiek greitosios medicinos pagalbos, tiek ir skubiosios pagalbos skyrių medikai, kaip kariai. Visada esam pirmose, karštosiose linijose. Gelbstim visur: staigi mirtis, gimdymas, trauma vakarėlio metu, šeimos konfliktas, apsinuodijimai, muštynės, autoįvykiai, savižudybės, lėtinių ligų paūmėjimas. Tai vis atvejai, kai artimiesiems kartais atrodo, kad ilgai važiavom, neteisingai teikėm pagalbą, dar dažniau agresiją ir pavojų savo saugumui pajuntam be jokio išankstinio nusistatymo. Tiesiog. Mūsų grandies medikai dažniausiai sveikatos sistemoje susiduria su agresyviais, priešiškai nusiteikusiais asmenimis, nors atvykstam GELBĖTI. Yra buvę atvejų, kai pacientas pasitiko medikus su kirviu rankose, kai užpuolė agresyvus, laukiančiųjų pagalbos nesuvaldytas šuo, kai realiai buvo grasinama šaunamuoju ginklu, kai buvo sudaužyta GMP aparatūra, kauptuku apgadintas GMP automobilis. Jau net neskaičiuojam ir nevertinam atvejų, kai asmenys žodžiu plūsta medikus, keikiasi, grasina. Tuo tarpu – medikų teisė – tik bandymas mandagiai įspėti dėl netinkamo elgesio, savalaikis atsitraukimas, galų gale – greitos kojos saugant savo sveikatą, o kartais – ir gyvybę. Mūsų bendruomenė su viltimi palaiko atsiradusią iniciatyvą, kad medikai būtų teisiškai labiau saugomi nuo pacientų ir jų artimųjų agresijos darbo metu, būtų vertinami ir galėtų saugiai gelbėti, o agresorius sulauktų tinkamo ir griežto atsako už trukdymą tinkamai atlikti savo darbą. O kokia jūsų nuomonė? Norime jaustis saugūs, jausti pagarbą, o ne dairytis per petį, siekiant išvengti agresijos savo atžvilgiu, dirbant tokį atsakingą, kartais vertą rašytojo plunksnos, darbą...