2023 metai

Prisidedame prie paramos Ukrainai

2023 01 10

2022 m. pavasarį į Ukrainą išvažiavo vienas mūsų GMP automobilis, kuris apie 10 m. tarnavo Kauno rajono gyventojams teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas. Kaip humanitarinė pagalba jis buvo perduotas į Užkarpatės regioną tarpininkaujant Kauno rajono savivaldybės vadovams. GMP automobilis Ukrainą pasiekė pilnai sukomplektuotas, su pagrindine skubią medicinos pagalbą teikti reikalinga įranga. O 2023 m. sausio mėn. įstaiga vėl į Ukrainą per Blue/Yelow organizaciją perduoda dar vieną GMP automobilį, kuris taip pat apie 10 metų važiavo Kauno rajono keliais pas kiekvieną susirgusį. Džiaugiamės, galėdami nors maža dalelyte prisidėdami prie Ukrainos pergalės ir gyvybių gelbėjimo .