2013 metų archyvas

Pratybos Jonavoje

2013 05 16

2013 05 16 Jonavos įmonėje „Achema“ vyko mokomosios pratybos „Oksidų rūkas 2013“.


Pagal pratybų scenarijų, nelaimė įvyko azoto rūgšties ceche. Kranui keliant masyvų krovinį, trūko lynas ir krovinys krito ant 1000 tonų azoto rūgšties talpinančio rezervuaro. Šis nuo galingo smūgio deformavosi, į aplinką išsiliejo100 tonų  koncentruotos azoto rūgšties. Per nelaimę nukentėjo ceche dirbę žmonės. Vieni patyrė itin sunkius, kiti kiek lengvesnius sužalojimus. Pagal pratybų legendą, iš viso nukentėjo apie dvi dešimtys darbininkų. Sužeistuosius gelbėjo ir jiems pagalbą teikė apie 200 pareigūnų. Šių pratybų tikslas buvo išmokti tinkamai koordinuoti gelbėjimo  tarnybų  darbą didelės nelaimės atveju.

Tikroviškas scenarijus, kuriame netrūko pavojaus signalų, gelbėtojų su specialiais apsauginiais kostiumais, įvairios spec. technikos, greitosios medicinos pagalbos tarnybos, policijos pajėgų  padėjo dar kartą suprasti, kaip svarbu tinkamai, savalaikiai ir koordinuotai dirbti visoms gelbėjimo grandims, siekiant  išgelbėti kuo daugiau gyvybių ir patiems gelbėtojams naudoti tinkamas asmenines apsaugos primones. 

Kartu su kitomis Kauno apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybomis šiose pratybose  dalyvavo ir Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai – gydytojas Tomas Kaminskas, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistės Audronė Vidugirienė, Kristina Banel ir paramedikas Tomas Ašmena. Jie dar kartą turėjo galimybę pakartoti komandinio darbo įgūdžius, pasitikrinti, kaip veikia atskiri skubios medicinos pagalbos teikimo komponentai.