Paslaugų vertinimas


Mūsų GMP stotis, gerindama aptarnavimo kultūrą, keldama darbuotojų kvalifikaciją bei naudodama šiuolaikinius diagnostikos ir gydymo metodus, siekia laiku ir profesionaliai teikti pagalbą savo pacientams. Norime sužinoti Jūsų nuomonę apie suteiktas mūsų darbuotojų paslaugas. Todėl prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Apklausa anoniminė. Jūsų nuomonė bus panaudota siekiant gerinti mūsų įstaigos teikiamų paslaugų kokybę.

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje!


1. Iškvietimo registravimas.
Kaip vertinate iškvietimo registravimą (pokalbį su dispečeriu)?

2. Operatyvumas.
Kaip vertinate GMP brigados atvykimo laiką, operatyvumą?

3. Priežastis.
Dėl kokios priežasties buvo kviesta GMP?

4. Pacientas.
Kam buvo teikta pagalba?

5. Medicininės pagalbos teikimas.
Kaip vertinate med. pagalbos teikimą?

6. Informacijos teikimas.
Ar personalas pakankamai išaiškino Jūsų susirgimo, ištyrimo ir pagalbos teikimo ypatumus?

7. Antikorupcinė tema.
Ar teko susidurti su galima korupcinio pobūdžio veika, kai GMP paslaugas jums teikė mūsų įstaigos darbuotojai?8. Bendras jūsų vertinimas.
Kaip bendrai vertinate jums suteiktą GMP pagalbą?

9. Jūsų komentaras apie Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos darbą, kuri teikė jums pagalbą.
(Primename, kad ši anketa yra anoniminė, tačiau, jei pageidaujate, kad informacija/padėka/pastabos apie Jums teiktas paslaugas būtų perduota GMP brigadai, pateikite informaciją apie konkretaus kvietimo aplinkybes. Jei įsidėmėjote, parašykite GMP brigados numerį, kuris pažymėtas ant GMP automobilio.)