Veiklos sritys


VšĮ Kauno rajono GMPS organizuoja ir teikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurias teikti teisę suteikia Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1926.

Pagrindinis Kauno rajono GMPS veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

Kauno rajono GMPS teikia:

1. Nemokamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas - esant gyvybei grėsmingoms būklėms bei įvykus nelaimingiems atsitikimams.

2. Mokamas paslaugas - esant poreikiui transportuoti pacientą jo paties ar jo artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės bei pagal įstaigoje patvirtintus mokamų paslaugų teikimo įkainius Kauno rajono GMPS brigados gali budėti įvairiuose sporto, švenčių bei kituose renginiuose.

 

 

 

 Susisiekite