Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tvarka įstaigoje

VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasi

LR Viešųjų pirkimų įstatymo aktualia redakcija