2014 metų archyvas

Nauja GMP automobilių parkavimo aikštelė Vilkijoje

2014 12 16

Siekiant gerinti greitosios medicinos pagalbos paslaugos operatyvumą Kauno rajono gyventojams, šių metų rudenį nuspręsta įrengti naują GMP automobilių parkavimo aikštelę  Vilkijos poste. Glaudžiai bendradarbiaujant steigėjui – Kauno rajono savivaldybei,  Vilkijos PSPC, GMPS administracijai ir Vilkijos seniūnijai, buvo priimtas sprendimas, suplanuoti darbai.

Šią aikštelę įrengė Vilkijos seniūnija, o darbams vadovavo Vilkijos seniūnas Leonardas Deglius. Atlikus šiuos pakeitimus medikų komanda dar greičiau atvyksta  pas ūmiai susirgusį ar nelaimingą atsitikimą patyrusį žmogų.