Įsakymai


 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai  Nr. V-895 (Žin., 2007, Nr. 115-4713; 2010, Nr. 96-5002) dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai  Nr. 324 (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2008, Nr. 54-2008) dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai  Nr. V-1131 (Žin., 2010-12-31, Nr. 158-8058) Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-428 (Žin., 2002, Nr.76-3267) dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1011 (Žin.,2012,Nr. 76-3961 ) dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012  m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-638 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 ,,Dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo “pakeitimo“ pakeitimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-523 (Žin.,2013,Nr. 52-2612 ) dėl nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-975 (Žin.,2011,Nr.141-6638 ) dėl Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2012-2014 m. programos patvirtinimo
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-996 (Žin.,2012,Nr.131-6618) dėl laikino greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-822 (Žin.,2011,Nr. 110-5214) dėl gaivinimo standartų patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1234 (Žin.,2013,Nr.138-6972) dėl formos Nr.110/A "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės" bandomosios formos, pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-40 (Žin.,2014,Nr.2014-358) dėl ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo aprašo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-244 (Žin.,2014,Nr.2014-01758 dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atvejų.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-253 (Žin.,2014,Nr.-01817 dėl bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-208 (Žin.,2014,Nr.-55-1915) dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-673 (Teisės aktų registras, 2014-06-10, Nr. 2014-07342) dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo pakeitimo.
 • Įsakymas ir visis pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-110  (Žin., 2010-02-20, Nr. 21-1010) dėl pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-895 (Teisės aktų registras, 2014-08-27, Nr. 2014-11295) dėl greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2012-2014 m. programos patvirtinimo pakeitimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1228 (Teisės aktų registras, 2014-22-28, Nr. 2014-18183) dėl valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo.    
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai Nr. V-1191 (Teisės aktų registras, 2014-11-28, Nr. 2014-18123) dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo nr.V-468 "dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įgijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai  Nr. V-291/1V-143 (Teisės aktų registras, 2015-03-02, Nr.2015-03273) dėl atsakymo į medicinos pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais funkcijos ir GMP tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo funkcijos integravimo bendrajame pagalbos centre grafiko patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai  Nr. V-1004 (Teisės aktų registras, 2015-08-31, Nr. 2015-13193) dėl GMP iškvietimų įvertinimo ir GMP brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Įsakymas ir pakeitimai, susiję dokumentai  Nr. V-824 (Teisės aktų registras, 2018-07-23, Nr. 2018-12258) dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo.


Susisiekite