Privatumo politika

PATVIRTINTA
VšĮ Kauno rajono GMPS
Vyr. gydytojo (direktoriaus)
2020 m. gruodžio 7 d.
įsakymu  Nr. VK- 77

VŠĮ KAUNO RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES PRIVATUMO POLITIKA

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Viešoji įstaiga Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) Jums naudojantis Duomenų valdytojo teikiama greitąja medicinos  pagalba; (ii) Jums lankantis interneto svetainėje https://kaunorajonogreitoji.lt/ (toliau – Interneto svetainė); (iii) Jums pateikiant Duomenų valdytojui paklausimus Interneto svetainėje pateikiamoje užklausos formoje; (vii) Jums atliekant aktyvius veiksmus Duomenų valdytojo socialinės žiniasklaidos paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Duomenų valdytojas vadinami – Duomenų subjektais

 

 1. Apie Duomenų valdytoją

Duomenų valdytojas reiškia Viešąją įstaigą Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis, juridinio asmens kodas 160300117, buveinė adresu Pakraščio g. 7, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie Duomenų valdytoją kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@kaunorajonogreitoji.lt.

 

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Duomenų valdytojo apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Duomenų valdytojas renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Duomenų valdytoju nurodytų tikslų.

 

 1. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Duomenų valdytojo teikiant skubią, būtinąją medicininę pagalbą:

Duomenų subjektai

Duomenų tvarkymo tikslas

Pacientų Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

Pacientų asmens duomenų tvarkymas

Pacientui suteiktos greitosios medicinos pagalbos aprašymui, statistinės analizės, ataskaitų sudarymo

Vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, lytis, gyvenamosios vietos adresas, įvykio vietos adresas, socialinė grupė (informacija, ar pacientas yra benamis), duomenys apie sveikatą: svoris, kraujo tyrimo duomenys, kraujo spaudimas, kraujotaka, kvėpavimo, vyzdžių, sąmonės būklė, patirti sužalojimai informacija apie suteiktą pagalbą ir kita informacija, kurią privaloma užfiksuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 patvirtinta forma Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ ir Formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklėmis

Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c punktas); Duomenų valdytojui pavestos viešosios valdžios funkcijos (BDAR 6 str. 1 d. e punktas); nustatyti medicininę diagnozę, teikti sveikatos priežiūros paslaugas ar gydymą (BDAR 9 str. 2 d. h punktas); statistiniais tikslais (BDAR 9 str. 2 d. j punktas)

3 metus nuo užfiksavimo momento (remiantis LR SAM 1999-11-29 įsakymu Nr. 515)

Kvietėjų (asmenų, iškvietusių pacientui greitąją medicinos pagalbą) asmens duomenų tvarkymas

Pacientui suteiktos greitosios medicinos pagalbos aprašymui, statistinės analizės, ataskaitų sudarymo

Telefono numeris

Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c punktas); Duomenų valdytojui pavestos viešosios valdžios funkcijos (BDAR 6 str. 1 d. e punktas)

4 metus nuo užfiksavimo momento

 

Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Duomenų valdytojas negalės tinkamai vykdyti jam pavestų viešosios valdžios funkcijų ir taikomos teisinės prievolės.

 

 1. Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, telefono numeris, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, išsilavinimas, vairuotojo pažymėjimo turėjimo/neturėjimo faktas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Duomenų valdytojui atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. 

 

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo, tokie duomenys saugomi 6 mėnesius nuo duomenų gavimo.

 

 1. Susisiekite su mumis 

Jūs galite susisiekti su Duomenų valdytoju pateikę savo žinutę/paklausimą svetainėje https://kaunorajonogreitoji.lt/. Visus paklausimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo turinį.

 

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

 

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

 

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

 

 1. Interneto svetainė

Interneto svetainėje naudojami slapukai. 

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 

Absoliučiai būtini slapukai. 

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis. 

 

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. 

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

Funkciniai slapukai. 

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 

 

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. 

 

Šiuo metu turime šias paskyras:

- tinkle „Facebook“ - #KaunorajonoGMPS. „Facebook“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

  

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

 1. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 

 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims);
 • ketinant parduoti Duomenų valdytojo veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. 

 

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 

 

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 

Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Duomenų valdytojas atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 

 1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. 

 

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

 

 1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 

 1. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo ar vykdymo pagrindu, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 2. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

 

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

 

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

 

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020-12-07.

 

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)

Naudojami duomenys

CMSSESSIDX

Vartotojo sesijai palaikyti

Nuo įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Būtinas

 

cookiesAgree

atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje

Nuo sutikimo

Iki ištrynimo

 

 

cookiesLevelX

atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Nuo sutikimo

Iki ištrynimo

 

 

_ga

Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje

Nuo sutikimo

2 metus

analitinis

 

_gat

Šie slapukai naudojami „Google Analytics" statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą atėjus į puslapį

iki sesijos pabaigos

analitinis

 

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atpažinti Asmenį.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 dienas

analitinis

 

Trečiųjų šalių slapukai

Trečiosios šalies slapukas

Slapuko aprašymas

Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką

www.facebook.com

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

_________________________________________