2017 metų archyvas

Mūsų veikla 2016 metais

2017 03 17

2017 metų kovo 15 dieną įvyko VšĮ Kauno rajono GMPS ataskaitinis susirinkimas, kuriame buvo pristatyti ir aptarti 2016 metų įstaigos veiklos rezultatai, pasiekimai bei pokyčiai. Susirinkime dalyvavo Kauno rajono meras Valerijus  Makūnas, vicemeras Jonas Gurskas ir savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė.

2016 metų įstaigos veiklos ataskaitą pristatė greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė Nelita Gudžiūnaitė - Bybartienė.

Pažymėta, kad per 2016 metus išaugo vairuotojų – paramedikų etatų skaičius; daugiau kaip 70 %  įstaigos darbuotojų kėlė kvalifikaciją; atnaujintas automobilių parkas – įsigyti 3 GMP automobiliai ir 1 tarnybinis automobilis.

2016 metais atlikti 18 368 kvietimai. Iš jų: 2006 kvietimai dėl nelaimingų atsitikimų; 14 969 – dėl ūmių susirgimų; 108 – gimdyvių pervežimai, 1285 – ligonių pervežimai.

2016 metais pasiektas 86,10 % operatyvumo rodiklis į skubius kvietimus rodo, kad Kauno rajono GMPS darbuotojai ir į atokiausius Kauno rajono kampelius pas pacientus atvyksta greitai ir laiku.

Praktinius įgūdžius Kauno rajono GMPS darbuotojai 2016 metais tobulino dalyvaudami pratybose su karo tarnybos kariais, „Apuokynės“ renginiuose, pratybose Karmėlavos oro uoste.
 
Kaip ir kasmet įstaigos atstovai dalyvavo GMP žaidynėse Druskininkuose, kuriose komanda iškovojo 1 vietą trumpųjų užduočių estafetėje.

Kauno rajono savivaldybės meras – Valerijus Makūnas teigiamai įvertino kokybinius įstaigos rodiklius, dėkojo darbuotojams, jog rajono gyventojai gali jaustis ramūs ir saugūs, kad kokybiškos paslaugos bus suteiktos operatyviai.

Kauno rajono savivaldybės vadovas pasidžiaugė kuriamu geru mikroklimatu įstaigoje, jaunatvišku maksimalizmu, puikiais rezultatais GMP veikloje ir palinkėjo sėkmės sunkiame, atsakingame darbe, o taip pat pažadėjo nelikti nuošalėje bei visomis išgalėmis prisidėti prie efektyvios įstaigos veiklos bei gerbūvio kūrimo.

Direktorė visiems darbuotojams padėkojo už gerą darbą ir profesionalumą. Buvo pareikštos padėkos, įteiktos nominacijos 2016 metais pasižymėjusiems darbuotojams.

Įstaigos prisiminimo dovanos „Pagalbos lašas“ įteiktos:

Už nominaciją „Sėkmės istorija“ – gydytojai Galinai Lisovskajai (už kvalifikuotą pagalbą, operatyvumą gelbstint šiaudų smulkintuve sunkiai nukentėjusį jaunuolį) ir skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistei Vilmai Karietienei (už kvalifikuotą pagalbą, operatyvumą gelbstint smalkėmis apsinuodijusią jauną penkių asmenų šeimą);

Už nominaciją „Metų naujokė“ - skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistei Redai Gataveckienei (tik pradėjusi dirbti dalyvavo GMP žaidynėse kaip komandos vadovė, užėmė I vietą estafetėje bei pasiekė puikių rezultatų).
 
Už puikius darbo rezultatus 2016 metais padėkos pareikštos: skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistei Audronei Vidugirienei, gydytojui Sergejui Gavrilovui, vairuotojams – paramedikams: Sauliui Adomui ValadkaiJuozui Gicevičiui ir Liutaurui Petraičiui.